Välkommen till Tech21. Om du vill använda denna webbplats, genom att gå in på eller använda vår webbplats samtycker du till att följa följande användarvillkor, som tillsammans med vår sekretesspolicy styr Tech21s relation till dig gällande denna webbplats . Om du inte godkänner någon del av dessa villkor, ska du inte använda vår hemsida.

Tech 21 UK Limited (“Tech21/vi/oss”) hänvisar till ägaren av webbplatsen med säte på:

Tech 21 UK Limited
Syd’s Quay
Eel Pie Island
Twickenham
Middlesex
TW1 3DY
Storbritannien

Momsnummer : GB876899333
Organisationsnummer :5630013
Registrerat i England.

Räckvidd

1.1 Dessa villkor och alla andra policys som avses i dessa villkor (inklusive eventuella policys och villkor som länkas till från dessa villkor) (“villkoren”) gäller för alla beställningar som gjorts av dig via vår hemsida. Läs villkoren noga.  Observera att dessa villkor inte påverkar dina lagstadgade rättigheter som konsument. För mer information om dina lagstadgade rättigheter, kontakta din lokala myndighet som reglererar konsumenträttigheter.

1.2 Spara eller skriv ut en kopia av dessa villkor för framtida bruk.

1.3 Hänvisningar till “Vi” i informationen gällande kundservice avser Tech21 enligt sammanhanget.

2. GODKÄNNANDE AV ORDER

2.1 När du gjort en beställning kommer Tech21 att skicka en orderbekräftelse via e-post med ditt beställningsnummer och uppgifter om de produkter som du har beställt (“produkterna”) och uppgifter om den leveransmetod du har valt. Observera att detta e-postmeddelande är ett kvitto på att Tech21 har fått din beställning och är inte ett godkännande av din beställning. Godkännande av din beställning och bildandet av (a) ett avtal om försäljning av produkter mellan Tech21 och dig och (b) ett avtal om leveransmetod mellan oss och dig kommer endast ske efter att beställningen har lämnats in och betalning mottagits av Tech21.

2.2 Beställningar kan bara göras via vår hemsida. Kundtjänsten agerar på uppdrag av oss när det gäller frågor om leverans. Vänligen ange e-postadress, beställningsnummer, namn på beställningen så kommer vi att följa det förfarande som anges i punkt 2.1. Om du inte har försett Tech21 med ovanstående förbehåller sig Tech21 rätten att följa en alternativ process, som du kommer att blir underrättad om. I båda fallen kommer ett godkännande av din beställning och bildandet av (a) ett avtal om försäljning av produkter mellan Tech21 och dig och (b) ett avtal om leveransmetod mellan oss och dig, att skapas när en beställning har lämnats in och betalningen har gjorts till Tech21.

3. PRISER

3.1 Alla fraktpriser på webbplatsen anges i valutan för det land som du har valt som leveransadress, och alla priser är inklusive moms.

3.2 Vi strävar efter att se till att all prisinformation på webbplatsen är korrekt. Ibland kan emellertid ett fel uppstå och våra produkter eller fraktmetoder kan få fel pris. Om det korrekta priset på våra produkter eller tjänster leverans är lägre än det pris som anges på hemsidan, kommer vi att debitera dig det lägre beloppet och bjuda på frakten. Om det korrekta priset på våra produkter eller leveranstjänster är högre än det pris som anges på vår webbplats, kommer Tech21 efter eget gottfinnande och för vår räkning, kontakta dig och fråga dig om du vill fortsätta med beställningen till rätt pris eller avbryta din beställning, och i sådant fall, bekräfta detta. Vi kommer inte vara skyldiga att leverera produkter eller leveranstjänster till dig till ett felaktigt pris.

3.3 Vi kan justera våra produkters eller tjänsters priser på webbplatsen när som helst utan förvarning.

3.4 Från tid till annan, kan Tech21 erbjuda en kampanj där leveranskostnaderna är reducerade, i vissa fall till helt fraktfritt.

4. BETALNINGSVILLKOR

4.1 Kostnaden för våra produkter och tjänster kommer att specificeras på bekräftelsen du får från Tech21.

4.2 Mer information om betalningsmetoder som Tech21 accepterar, och detaljer om när en beställning kommer att debiteras ditt konto hittar du i avsnittet Vanliga frågor.

4.3 Observera att Tech21 accepterar betalningar i valutan för det land som du har valt under leveransadress

4.4 Du bekräftar att det kredit- eller betalkort eller betalningsmetod som används är ditt, och att alla uppgifter som du lämnar till oss med anledning av detta, inklusive, utan begränsning till, namn- och adressuppgifter är fullständiga och riktiga. Du bekräftar vidare att kredit- eller betalkortet eller betalningssättet är giltigt, och att den inmatade betalningsinformation är korrekt. Alla kredit- och bankkortinnehavare och eventuella betalningskontoinnehavare är föremål för valideringskontroller och auktorisering av kortutgivare. Om utgivaren av ditt kort inte godkänner betalningen, kommer vi inte att behandla din beställning, och vi ska inte hållas ansvariga för förseningar eller utebliven leverans av din beställning.  Vi är inte skyldiga att informera dig om anledningen till nekandet av säkerhetsskäl.

4.5 Vi är inte ansvariga för eventuella extra avgifter eller andra belopp som tillämpas av din kortutgivare eller bank eller leverantören av annan betalningsmetod som är ett resultat av vår bearbetning av ditt kredit- eller betalkort eller annan betalningsmetod i enlighet med din beställning.

4.6Obs: Om du befinner dig i ett land med annan valuta än den som visas på hemsidan kommer det slutliga priset som dras från ditt konto att vara i den lokala valutan. Ett sådant slutpris beräknas och debiteras av din kortutgivare eller bank. Vi är inte ansvariga för eventuella extra avgifter eller andra belopp som tillämpas av din kortutgivare, bank eller leverantören av annan betalningsmetod som är ett resultat av vår bearbetning av ditt kredit- eller betalkort eller annan betalningsmetod i enlighet med din beställning.

5. FAKTURERING

När vi väljer, eller enligt gällande lag, utfärdar eller tillhandahåller en faktura, förbehåller vi oss rätten att utfärda eller göra elektroniska fakturor tillgängliga, och du accepterar en sådan form av fakturering.

6. LEVERANS, ÄGANDERÄTT OCH RISK

6.1 Tech21 erbjuder leverans till dig. Vid beställning kommer du att erbjudas vår leveranstjänst när du kommer till sidan där du ombeds att ange leveransadress. Beställningar kommer att skickas till den leveransadress som du har angett på ditt beställningsformulär. Tech21 kan inte hållas ansvarigt om leveransadressen är felaktig eller ofullständig. Observera att en extra avgift kan tas ut för att skicka en beställning på nytt om adressen är felaktig eller ofullständig och beställningen har skickats från vårt lager. Observera att vi inte leverera till postboxar. Observera att det finns begränsningar för vilka platser som kan leverera produkter till. Närmare uppgifter om vilka platser som vi levererar till kan fås från oss på begäran.

6.2 När du har valt din föredragna leveransmetod från de som erbjuds för din destination, och förutsatt att din beställning har blivit godkänd av oss, kommer din beställning att behandlas av Tech21. Vi kommer att sträva efter att skicka din beställning enligt de uppskattade leveranstiderna som står på hemsidan. Vi kan dock inte leverera dagen efter beställning, eller på lördagar. Vi gör alltid vårt yttersta för att behandla din beställning samma arbetsdag som den kommer in, även om det ibland, beroende på när beställningen görs, kan ske nästa arbetsdag. Uppskattade leveranstider kommer att räknas från den dag då beställningen behandlats.  Om du har valt någon av våra leveranstjänster, ska din enda rätt till kompensation för underlåtenhet av Tech21 att skicka försändelsen inom den uppskattade leveranstiden för din destination och vald leveransmetod vara din ångerrätt för beställningen och därmed full återbetalning av pengar som betalats till Tech21 för den beställningen.  Observera att alla leveransalternativ som finns tillgängliga på vår webbplats inte är tillgängliga via alla program eller om du besöker oss via en mobil enhet.

6.3 Beställningar kommer endast att skickas när Tech21 mottagit full betalning för vald leveransmetod.

6.4  Vi ska bara vara ansvariga gentemot dig för eventuella skador på produkten som uppstår från att din order skickades från vårt lager och den tidpunkt då vi levererar din beställning till dig.

6.5 I händelse av att en produkt importerats till ett annat land än det land som vi levererat produkten till, ska du vara ansvarig för att följa alla lokala importkrav, lagar och regler och betala alla importskatter och -avgifter som kan tillämpas.

7. IMMATERIALRÄTT

7.1 Allt innehåll (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, text, datasammanställningar, grafik, ikoner, bilder, fotografier, ljudklipp, ljud, musik, och programvara, och någon kombination därav) som är tillgängliga på webbplatsen (“Innehållet “), antingen ägs eller licensieras av Tech21, och skyddas av gällande upphovsrättslagar runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade.

7.2 Varumärkena “Tech21 Impactology” och “Tech21” samt alla andra varumärken, oavsett om de är figurativa eller ej, och alla andra handelsnamn, servicemärken, märkesnamn, företagsnamn, illustrationer, bilder, logotyper som förekommer på produkter, webbplats, tillbehör eller förpackning, vare sig registrerade eller inte (“varumärkena”), är och förblir Tech21s och/eller dess licensgivares exklusiva egendom och skyddas av gällande varumärkeslagar och -regler runt om i världen. Alla varumärken som återges på denna webbplats som inte ägs av eller licensieras till operatören, är erkända på webbplatsen. Alla sådana rättigheter är reserverade.

7.3 Alla andra immateriella rättigheter (inklusive, och utan begränsning till, registrerade eller oregistrerade designs, upphovsrätter och patent) på eller med anknytning till hemsidan, produkter som avbildas och/eller är tillgängliga på webbplatsen och alla tillbehör som är relaterade till sådana produkter, din beställning eller någon hemsida (“immateriella rättigheter”) är och förblir Tech2s1 och/eller dess licensgivares exklusiva egendom, och sådana immateriella rättigheter skyddas av gällande upphovsrättslagar och -regler runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade.

7.4 Från tid till annan, kan denna webbplats också innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är bifogade för att du enkelt ska kunna få mer information. Vi står inte nödvändigtvis bakom dessa webbplatser. Vi har inget ansvar för innehållet på de länkade webbplatserna.

7.5 Tänk på att all användning av information eller material på denna webbplats är helt på egen risk, och vi har inget ansvar för dessa risker. Det ska vara ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller all information via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.

8. GARANTI

Vi erbjuder ett års garanti på alla Impactology-skal och skärmskydd som köps via Tech21 online eller auktoriserade återförsäljare runt om i världen. Tech21-produkter som köpts från icke-auktoriserade återförsäljare omfattas inte av denna garanti.  Alla Tech21-produkter har komplett garanti mot defekter i material eller utförande. Vår garanti täcker inte skador på produkter som är ett resultat av normalt slitage eller felaktig användning/missbruk av produkten. Tech21 kommer inte att vara ansvariga för indirekta eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår vid användning av Tech21s produkter. För att göra en fordran enligt vår garanti måste du returnera den defekta produkten till Tech21 inom ett år efter det ursprungliga inköpsdatumet tillsammans med inköpsbevis som bevis att enheten köpts från en auktoriserad återförsäljare inom garantiperioden. Vi erbjuder ett års garanti på alla Impactology-skal och skärmskydd som köps via Tech21 online eller auktoriserade återförsäljare runt om i världen. Tech21-produkter som köpts från icke-auktoriserade återförsäljare omfattas inte av denna garanti.  Alla Tech21-produkter har komplett garanti mot defekter i material eller utförande. Vår garanti täcker inte skador på produkter som är ett resultat av normalt slitage eller felaktig användning/missbruk av produkten. Tech21 kommer inte att vara ansvariga för indirekta eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår vid användning av Tech21s produkter.

För att göra en fordran enligt vår garanti måste du returnera den defekta produkten till Tech21 inom ett år efter det ursprungliga inköpsdatumet tillsammans med inköpsbevis som bevis att enheten köpts från en auktoriserad återförsäljare inom garantiperioden.

Tech21 kan inte garantera en likadan ersättningsprodukt, men liknande eller  en nyare version av produkten kommer att tillhandahållas efter kundtjänsts gottfinnande.

Endast Impact Shield: Tech21 kommer inte att ersätta produkter efter installationsfel eller felaktig användning av Impact Shield, såsom felmontering, flisande i hörnen, luftbubblor, självförvållad skada på skärmskydd och exponering för extrem värme eller kyla som kan skada en Impact Shield.  Om förpackningen har öppnats eller skadats kan vi inte ersätta produkten. Eventuella ersättningar av Impact Shields kommer alltid att göras till samma enhet som det ursprungliga inköpet.  För mer info om vår garanti, vänligen kontakta oss genom att använda vårt kontaktformulär som du hittar i avsnittet “kontakta oss”. På vår sida med återförsäljare hittar du en lista över alla auktoriserade Tech21-återförsäljare.

9. ÖVERLÅTELSER, UNDERLEVERATÖRER

Vi förbehåller oss rätten att överföra, överlåta eller delegera alla eller några av våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor, förutsatt att dina rättigheter enligt dessa villkor inte påverkas negativt. Du får inte överlåta, delegera eller på annat sätt överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan föregående skriftligt medgivande.

10. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i dessa villkor . Du och alla avtal mellan oss, kommer att följa den version av dessa villkor som är i kraft vid den tidpunkt som du beställer produkter och leveranstjänster från oss.

11. HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

Vi kommer inte att hållas ansvariga för eventuella förseningar eller underlåtenhet att utföra eller följa dessa villkor om förseningen eller undlåtandet ligger utanför vår kontroll.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor och alla transaktioner som relaterar till webbplatsen regleras av engelsk lag och du, och vi, accepterar härmed den icke-exklusiva jurisdiktionen för engelska domstolar.

Scroll to Top