Utvecklat stötskydd

Utvecklatstötskydd

Vårt interna designteam letar alltid efter sätt att göra saker bättre. Material som en gång var nyskapande är nu inte längre lämpliga att använda. Denna ständiga utvecklingen har resulterat i FlexShock™, världens mest avancerade stötskydd material - exklusivt för tech21.

iPhone with Flexshock
FlexhShock

FlexShock™ är extremt effektivt, absorberande och avleder stötkraft och stoppar denna kraft från att passera in i enheten, medan det samtidigt säkerställer att enheten fortsätter fungera som avsett. Mindre effektiva material låter kraften passerar rakt igenom till telefonen vilket ger minimalt skydd, ökar sannolikheten för skador och kan även negativt påverka telefonens prestanda.

Evo Elite With flexshock

FlexShock™ är starkt och flexibelt så att du inte behöver mycket av det för att ge ett fantastiskt skydd. tech21-fodral kan därför vara upp till 30 % tunnare och 60 % lättare än andra, men ger ändå bästa möjliga skydd.

Range of Cases With Flexshock

FlexShock™ kan också göras i valfri färg, vilket försäkrar att tech21-fodral kan färgmatchas till alla enheter, eller utformas för att passa de senaste trenderna.